Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

olex
6468 7165
olex
6928 b3e8
this
Reposted fromberenika berenika viaKameliaLove KameliaLove
5362 ab7c
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
9948 6792
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
0832 815a
Reposted frompussyporn pussyporn viaKameliaLove KameliaLove
olex
7003 9616
Reposted fromKameliaLove KameliaLove
olex
9527 b20e
Reposted fromcouples couples viaKameliaLove KameliaLove
olex
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaazazel azazel
olex
5934 ad68 500
Reposted fromgumas gumas viaazazel azazel
olex
9604 0d74
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viaazazel azazel
olex
8122 74cc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaazazel azazel
olex
0209 dbca 500
Reposted fromfapucino fapucino viaazazel azazel
olex
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viaazazel azazel
olex
Reposted fromPoranny Poranny viaazazel azazel
olex

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viaazazel azazel
olex
4772 cdcd 500
Reposted fromzciach zciach viaazazel azazel
olex
Ból zmienia ludzi. Sprawia, że mniej ufają, bardziej się zastanawiają i zamykają..
— ziomeczek.soup.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
olex
6390 3efd 500
Reposted fromaggape aggape viaazazel azazel
olex
3320 c4a9 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl